Các thầy cô đang băn khoan không biết làm sao tổ chức dạy học cho học sinh trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19. Khóa học này sẽ trang bị cho thầy cô những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất để từ đó thầy cô sẽ chủ động tổ chức được lớp học online trên Tự Học 24H.